Tarieven en Vergoeding

Praktijk Vermeiden

 

Groen van Prinsterersingel 44

2805 TE Gouda

 

 

gvermeiden@praktijkvermeiden.nl

 

Tel. 0650 476 320

Vergoeding

 

GGZ: Regeling 2018

De praktijk biedt Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg. Deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Praktijk Vermeiden heeft per 2016 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

 

Als u een restitutiepolis heeft, dan hebt u vrije artsenkeuze en krijgt 100% van de kosten vergoed. Als u een naturapolis heeft afgesloten, varieert de vergoeding voor psychotherapie per verzekeraar. Voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg betaalt u uw eigen risico.

 

Ik raad u aan zelf uw zorgverzekeraar te raadplegen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

 

Diagnose Behandel Combinatie

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een administratief instrument waarin de behandelaar de diagnose vastlegt en de tijd registreert die in het kader van de behandeling wordt besteed. Per diagnose zijn hiervoor normen.

 

Directe tijd is alle tijd die aan direct contact met de cliënt wordt besteed: gesprekken, mail, telefoon etc. Alle overige tijd wordt als indirecte tijd geregistreerd: opstellen behandelplan, verslaglegging van gesprekken, collegiaal overleg enzovoorts. Ik reken per 45 minuten directe tijd 15 minuten indirecte tijd.

 

Aan de bestede tijd zijn tarieven gekoppeld, die de Nederlandse Zorgautoriteit ieder jaar vaststelt.

 

Afgezegde afspraken

Een afspraak die langer dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

 

No show: Afspraken die te laat worden afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten worden door de zorgverlener rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. Kosten 2018: € 50,- per niet afgezegd consult. U dient de afspraak 24 uur tevoren af te zeggen, ongeacht uw reden, via een sms-bericht (06-50476320) of via de e-mail (gvermeiden@praktijkvermeiden.nl).